hero image

Jak pracuji

Jak pracuji

Aplikuji psychologii ve světě IT. Pokud si junior/ka, začni se mnou spolupracovat a dostaň se do IT snáze, efektivněji a ve větším klidu. Pokud v IT pracuješ a nejsi spokojený/á, pojď se mnou zjistit, jak na tom jsi, co potřebuješ a jak to získáš. Ve své praxi stavím jednak na svém psychologickém vzdělání, koučinku a terapeutických dovednostech (Procesově orientovaná práce, Rogersovská psychoterapie, techniky Kognitivně behaviorální terapie). Tak na zkušenostech z mojí cesty do IT a zkušenostech z vlastní programátorské praxe. Nabízím Ti 4 varianty spolupráce - můžeš si vybrat mezi koučinkem, mentoringem, sebepoznáním a podporou. Blíže k jednotlivým variantám spolupráce se dozvíš níže.

Prakticky to funguje tak, že se objednáš a ve stanovený čas se připojíš na videohovor, o délce 55 minut. Časově jsem flexibilní, můžeš se objednat i na víkend (sobota) anebo na pozdní odpolední hodinu. Nejčastější frekvence sezení je 1x 14 dní. Každé sezení, nehledě na variantu spolupráce, by ti mělo přinášet uspořádání myšlenek, nadhled a větší klid. Nelam si hlavu, pokud nevíš, jaký typ spolupráce je pro tebe ten pravý, jak vypadá a co ti přinese. Využij možnosti nezávazné konzultace (30 min), která je zdarma - pojďme se pobavit o tvém tématu a tom, co ti můžu nabídnout.

Svoji práci pravidelně superviduji a jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti, jejíž etický kodex je pro mě závazný. Jeho samozřejmou součástí je důvěrnost informací o klientech a závazek k mlčenlivosti.

Je možné platit za jednotlivá sezení (o délce 55 minut), či zakoupit balíček 3 anebo 5 sezení. Cena za při jednorázových platbách je 1200,- Kč / sezení, v balíčku 3 sezení vychází 1 sezení na 1100,- Kč (kompletní balíček 3300,- Kč), v balíčku 5 sezení vychází 1 sezení na 1000,- Kč (kompletní balíček 5000,- Kč). K variantě Sebepoznání je třeba navíc jednorázově počítat s částkou 1200,- Kč za 2 diagnostické metody a jejich vyhodnocení. Naplánovaná sezení lze libovolně přeobjednat, zkus tak ale prosím činit co nejdříve. V tíživé finanční situaci mohu poskytnout slevu.

Varianty spolupráce

Jednorázové setkání

 • získáš odpovědi na otázky
 • zorientuješ se lépe v sobě a své situaci
 • necháš se obohatit o nový pohled
 • objevíš nové možnosti a možná řešení

Koučink

 • zorientuješ se ve své momentální situaci
 • stanovíš si cíl, který je SMART
 • zvolíš ten nejlepší postup a plán
 • pracuješ na splnění svého cíle

Mentoring

 • udržíš si správný kurz a směr
 • víš, kam zaměřit pozornost a co dělat
 • ujasníš si, co je třeba ke kariérnímu posunu
 • čerpáš ze zkušeností mentora

Podpora

 • lépe porozumíš své situaci a pocitům
 • zvýší se tvoje sebedůvěra
 • svoji situaci budeš lépe zvládat
 • budeš mít jasno, jak dál postupovat

Sebepoznání

 • absolvuješ diagnostiku osobnosti, inteligence anebo psychického stavu
 • během 2-3 sezení dostaneš odpovědi na otázky
 • budeš vědět, na čem stavět úspěch a jak dál

Z prvního placeného setkání odcházíš spokojený/á, anebo ho neplatíš vůbec. Zkus to se mnou s nulovým rizikem špatně investovaných peněz.